Matematică M1, Varianta 3, BAC 2010

Scris de Cristina Vuşcan   
Sâmbătă, 26 Februarie 2011 16:48
PDF Imprimare Email

Subiectul I
1. Să se ordoneze crescător numerele sqrt {2}, root{3}{4}, root {4}{5}.
Rezolvare: Pentru a compara numerele date, le vom scrie astfel:
 sqrt {2}= root {12}{2^6}= root {12}{64};
 root {3}{4}= root {12}{4^4}= root {12}{256};
 root {4}{5}= root {12}{5^3}= root {12}{125}.
Avem
 root {12}{64}< root {12}{125}< root {12}{256}
sau
 sqrt {2}< root {4}{5}< root {3}{4}.


2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f: bbR right bbR, f(x)=4x^2-8x+1.
Rezolvare: Valoarea minimă a funcţiei f este
m_{f}= -{Delta}/{4a}= -{b^2-4ac}/{4a}=
= -{(-8)^2-4 {cdot} 4 {cdot} 1}/{4 {cdot} 4}= -{64-16}/{16}= -3.
Deci, m_{f}=-3.


3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg {(x-1)} + lg {(6x-5)} = 2.
Rezolvare: Punem condiţiile de existenţă a logaritmilor:
 delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{x-1>0} {6x-5>0}}}{}{doubleleftright}
 delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{x in (1; ~ {+infty})} {x in (5/6; ~ {+infty})}}}{}{doubleleftright}
 x in (1; ~ {+infty}) inter (5/6; ~ {+infty})=(1; ~ {+infty}).
Prin urmare, domeniul de existenţă a soluţiilor ecuaţiei este D=(1; ~ {+infty}).
Atunci
 lg {(x-1)} + lg {(6x-5)} = 2{doubleleftright}
 lg {(x-1)(6x-5)} = lg {10^2}{doubleleftright}
(x-1)(6x-5)=10^2{doubleleftright}
6x^2-11x+5=100{doubleleftright}
6x^2-11x-95=0.
Avem
 {Delta}=b^2-4ac=
=(-11)^2-4 {cdot} 6 {cdot} (-95)=121+2280=2401
şi
x_{1}={-b+ sqrt {Delta}}/{2a}, x_{2}= {-b- sqrt {Delta}}/{2a}
x_{1}= {11+ sqrt {2401}}/{12}, x_{2}= {11- sqrt {2401}}/{12}
x_{1}= {11+49}/{12}, x_{2}= {11-49}/{12}
x_{1}=5 in D, x_{2}= - 19/6 notin D.
Prin urmare, soluţia ecuaţiei date este x=5.


4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect.
Rezolvare: Să notăm cu A evenimentul
A: Alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, numărul ales este pătrat perfect.
Atunci
P(A)= {nr. ~ cazurilor ~ favorabile}/{nr. ~ cazurilor ~ posibile}.
Există 6 pătrate perfecte de două cifre: 16; 25; 36; 49; 64 şi 81. Avem (99-9=)90 de cazuri posibile (câte numere naturale de două cifre sunt). Prin urmare
P(A)=6/90=1/15.


5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6;4) şi este perpendiculară pe dreapta d: 2x-3y+1=0.
Rezolvare: Ecuaţia dreptei d este echivalentă cu
y=2/3 x+1/3.
Prin urmare, panta dreptei d este
m=2/3.
Panta m’ a dreptei d’ care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d verifică relaţia
m {cdot} m'=-1
şi prin urmare este
m'=-3/2.
Ecuaţia dreptei d’ este atunci
 y-y_{A}=m'(x-x_{A}){doubleleftright}
y-4= - 3/2(x-6){doubleleftright}
2y-8=-3x+18{doubleleftright}
3x+2y-26=0.
Deci, dreapta d’ care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d este
 d': 3x+2y-26=0.


6. Ştiind că sin {alpha}=1/3, să se calculeze cos {2 alpha}.
Rezolvare: cos {2 alpha}=1- 2 sin ^2 {alpha}=
=1-2 {cdot} (1/3)^2=1-2 {cdot} 1/9=7/9.

 

Subiectul II
1. Se consideră matricea A = (matrix{3}{3}{0 1 1 1 0 1 1 1 0}).
a) Să se verifice egalitatea A^{2}-A=2I_{3}.
b) Să se calculeze A^{-1}.
c) Să se arate că A^{2009}+A^{2008}=2^{2008}(A+I_{3}).
Rezolvare:
a) Avem:
A^{2}=A {cdot} A=
= (matrix{3}{3}{0 1 1 1 0 1 1 1 0}) {cdot} (matrix{3}{3}{0 1 1 1 0 1 1 1 0})=
=(matrix{3}{3}{{0{cdot}0+1{cdot}1+1{cdot}1} {0{cdot}1+1{cdot}0+1{cdot}1} {0{cdot}1+1{cdot}1+1{cdot}0} {1{cdot}0+0{cdot}1+1{cdot}1} {1{cdot}1+0{cdot}0+1{cdot}1} {1{cdot}1+0{cdot}1+1{cdot}0} {1{cdot}0+1{cdot}1+0{cdot}1} {1{cdot}1+1{cdot}0+0{cdot}1} {1{cdot}1+1{cdot}1+0{cdot}0}})=
=(matrix{3}{3}{2 1 1 1 2 1 1 1 2}).
Atunci
A^{2}-A=(matrix{3}{3}{2 1 1 1 2 1 1 1 2})-(matrix{3}{3}{0 1 1 1 0 1 1 1 0})=
=(matrix{3}{3}{{2-0} {1-1} {1-1} {1-1} {2-0} {1-1} {1-1} {1-1} {2-0}})=
=(matrix{3}{3}{2 0 0 0 2 0 0 0 2})=
=2 {cdot} (matrix{3}{3}{1 0 0 0 1 0 0 0 1})=2I_{3}, c.c.t.d.
b) La pct. a) s-a demonstrat că
A^{2}-A=2I_{3}{doubleleftright}
A(A-I_{3})=2I_{3}{doubleleftright}
A[1/2 (A-I_{3})]=I_{3}.
Analog rezultă şi relaţia
[1/2 (A-I_{3})]A=I_{3}.
Prin urmare
A^{-1}=1/2 (A-I_{3})=
=1/2 {cdot} (matrix{3}{3}{{0-1} {1-0} {1-0} {1-0} {0-1} {1-0} {1-0} {1-0} {0-1}})=
=1/2 {cdot} (matrix{3}{3}{{-1} 1 1 1 {-1} 1 1 1 {-1}}).
c) Vom demonstra că pentru orice număr natural nenul n, are loc
A^{n+1}+A^{n}=2^{n}(A+I_{3}).
Fie predicatul unar P, dat de P(n): A^{n+1}+A^{n}=2^{n}(A+I_{3}), n in bbN^{star}.
Vom demonstra prin inducţie matematică după n că P(n) este o propoziţie adevărată oricare ar fi n număr natural nenul.
I. P(1): A^{2}+A=2(A+I_{3}).
Conform pct. a), avem
A^{2}-A=2I_{3} delim{|}{~}{}+2A{doubleleftright}
A^{2}-A+2A=2I_{3}+2A{doubleleftright}
A^{2}+A=2(A+I_{3}).
Aşadar, propoziţia P(1) este adevărată.
II. P(n) {doubleright} P(n+1), n in bbN^{star}{doubleleftright}
A^{n+1}+A^{n}=2^{n}(A+I_{3}) {doubleright} A^{n+2}+A^{n+1}=2^{n+1}(A+I_{3}), n in bbN^{star}.
Ştim că
A^{n+1}+A^{n}=2^{n}(A+I_{3}), n in bbN^{star};
înmulţind la stânga ambii membri ai acestei egalităţi cu A, obţinem
A(A^{n+1}+A^{n})=A[2^{n}(A+I_{3})]{doubleleftright}
A(A^{n+1}+A^{n})=2^{n}[A(A+I_{3})]{doubleleftright}
A^{n+2}+A^{n+1}=2^{n}(A^{2}+A){doubleleftright} (dacă ne folosim de pasul I)
A^{n+2}+A^{n+1}=2^{n} {cdot} 2(A+I_{3}){doubleleftright}
A^{n+2}+A^{n+1}=2^{n+1}(A+I_{3}).
Prin urmare, P(n) {doubleright} P(n+1), n in bbN^{star}.
Din I şi II, aplicând principiul inducţiei matematice, rezultă că propoziţia P(n) este adevărată pentru orice număr natural nenul, adică
A^{n+1}+A^{n}=2^{n}(A+I_{3}), forall n in bbN^{star},
de unde pentru n=2008 se obţine egalitatea care trebuia demonstrată:
A^{2009}+A^{2008}=2^{2008}(A+I_{3}).


2. Se consideră că (bbZ, {star}, {circ}) este un inel comutativ, unde
x {star} y=x+y-3
şi
x {circ} y=xy-3x-3y+12, forall x, y in bbZ.
a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie ‘ {circ} ’ este 4.
b) Să se determine a, b in bbZ astfel încât între inelele (bbZ, {star} , {circ}) şi (bbZ,+, {cdot}) să existe un izomorfism de forma f: bbZ right bbZ, f(x)=ax+b.
c) Să se rezolve în mulţimea bbZ ecuaţia {x{circ}x{circ}...{circ}x}under{de ~ 2009 ~ ori}=2^{2009}+3.
Rezolvare: a) Numărul 4 in bbZ este element neutru al legii de compoziţie ‘ {circ} ’ dacă şi numai dacă
4 {circ} x=x {circ} 4=x, forall x in bbZ{doubleleftright}
4x-3{cdot}4-3x+12=x {cdot} 4-3x-3{cdot}4+12=x, forall x in bbZ{doubleleftright}
x=x, forall x in bbZ, (A).
Deci, numărul întreg 4 este element neutru pentru legea de compoziţie ‘ {circ} ’.
b) Funcţia f: bbZ right bbZ, f(x)=ax+b este un izomorfism între inelele (bbZ, {star}, {circ}) şi (bbZ,+, {cdot}) dacă şi numai dacă:
a {} 0 (adică f este bijectivă)
şi
 delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{F(x{star}y)=f(x)+f(y), forall x, y in bbZ} {f(x {circ} y)=f(x) {cdot} f(y), forall x, y in bbZ}}}{}.
Atunci
 delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{F(x{star}y)=f(x)+f(y), forall x, y in bbZ} {f(x {circ} y)=f(x) {cdot} f(y), forall x, y in bbZ}}}{}{doubleleftright}
 delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{f(x+y-3)=(ax+b)+(ay+b), forall x, y in bbZ} {f(xy-3x-3y+12)=(ax+b) {cdot} (ay+b), forall x, y in bbZ}}}{}{doubleleftright}
 delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{a(x+y-3)+b=a(x+y)+2b, forall x, y in bbZ} {a(xy-3x-3y+12)+b=a^{2}xy+ab(x+y)+b^{2}, forall x, y in bbZ}}}{}{doubleleftright}
 delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{3a+b=0, forall x, y in bbZ} {xy(a^{2}-a)+x(ab+3a)+y(ab+3a)+b^{2}-b-12a=0, forall x, y in bbZ}}}{}{doubleleftright}
 delim{lbrace}{matrix{4}{1}{{3a+b=0} {a^{2}-a=0} {ab+3a=0} {b^{2}-b-12a=0}}}{}{doubleleftright}
a=b=0 sau a=1, b=-3 in bbZ.
Dar cum a {} 0, rezultă că pentru a=1, b=-3 există un izomorfism între cele două inele, dat de legea f(x)=x-3, forall x in bbZ.
c) Ecuaţia
{x {circ} x {circ} ... {circ} x}under{de ~ 2009 ~ ori}=2^{2009}+3
este echivalentă, dacă ţinem seama că f este un izomorfism de inele, cu:
f({x {circ} x {circ} ... {circ} x}under{de ~ 2009 ~ ori})=f(2^{2009}+3){doubleleftright}
{f(x){cdot}f(x){cdot} ... {cdot} f(x)}under{de ~ 2009 ~ ori})=f(2^{2009}+3){doubleleftright}
[f(x)]^{2009}=2^{2009}+3-3{doubleleftright}
(x-3)^{2009}=2^{2009}{doubleleftright}
x-3=2{doubleleftright}
x=5 in bbZ.

 

Subiectul III
1. Se consideră funcţia f:(0; ~ {+infty}) right bbR, f(x)=18x^{2}- ln {x}.
a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
b) Să se determine a in bbR pentru care f(x) {>=} a, forall x in (0; ~ {+infty}).
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f(x)=m, unde m este un parametru real.
Rezolvare:
a) Funcţia f este derivabilă pe (0; ~ {+infty}) şi
 f'(x)=18 {cdot} 2 {cdot} x- 1/x=36x- 1/x={36x^{2}-1}/x, forall x in (0; ~ {+infty}).
Avem
I. f'(x)<0, forall x in (0;1/6);
II. f'(x)>0, forall x in (1/6; ~ {+infty});
III. f'(1/6)=0.
Prin urmare, funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul (0;1/6) şi strict crescătoare pe intervalul (1/6; ~ {+infty}).
b) În plus, avem:
 lim {x right 0, x>0}{f(x)}= lim {x right 0, x>0}{(18x^{2}- ln {x})}= {+infty};
iar
(*) lim {x right infty}{f(x)}= lim {x right infty}{(18x^{2}- ln {x})}= lim {x right infty}{x^{2}(18-{ln {x}}/x^{2})}.
Aplicând teorema lui l’Hopital, obţinem:
 lim {x right infty}{{ln {x}}/x^{2}}= lim {x right infty}{{1/x}/{2x}}= lim {x right infty}{1/{2x^{2}}}=0.
Cu aceasta, revenind la calculul limitei (*), obţinem
 lim {x right infty}{f(x)}= {+infty} {cdot} (18-0)= {+infty}.
Rezumând cele de mai sus, rezultă că
f(x) {>=} f(1/6), forall x in (0; ~ {+infty}).
Întrucât
f(1/6)=18 {cdot} (1/6)^{2}- ln {1/6}=1/2+ ln {6}={2 ln {6}+1}/2
rezultă că pentru orice a {=} a, forall x in (0; ~ {+infty}).
Deci, a in ({-infty}; ~ {2 ln {6}+1}/2].

Tabloul de variaţie al funcţiei f este:
 
 

{tabular{0100}{0100000}{{~} {0} {~} {1/6} {~} {+infty} {f'(x)} {delim{|}{~}{}} {-} {0} {+} {~} {f(x)} {delim{|}{+infty}{}} {searrow} {{2 ln {6}+1}/2} {nearrow} {+infty}}}

 
 
 
c) Analizând tabloul de variaţie al funcţiei f, rezultă că:
I. Pentru m<{2 ln {6}+1}/2 ecuaţia f(x)=m nu are soluţii reale;
II. Pentru m={2 ln {6}+1}/2 ecuaţia f(x)=m are o soluţie dublă, pe x=1/6;
III. Pentru m>{2 ln {6}+1}/2 ecuaţia f(x)=m are două soluţii reale.


2. Se consideră funcţiile f_{a}: bbR right bbR, f_{a}(x)=1/{delim{|}{x-a}{|}+3}, unde a in bbR.
a) Să se arate că pentru orice a in bbR, funcţia f_{a} are primitive strict crescătoare pe bbR.
b) Să se calculeze int {0}{3}{f_{2}(x)}{dx}.
c) Să se calculeze lim {a right infty}{int {0}{3}{f_{a}(x)}{dx}}.
Rezolvare:
a) Pentru orice a in bbR, funcţia f_{a} este continuă pe bbR, ca funcţie care se obţine în urma unor operaţii cu funcţii elementare, cum ar fi compunerea, adunarea sau raportul a două funcţii. Prin urmare, această funcţie admite primitive pe bbR. Întrucât funcţia f_{a} este strict pozitivă pe bbR, toate primitivele acestei funcţii sunt strict crescătoare pe bbR.
b) Avem:
 int {0}{3}{f_{2}(x)}{dx}=
= int {0}{3}{1/{delim{|}{x-2}{|}+3}}{dx}=
= int {0}{2}{1/{delim{|}{x-2}{|}+3}}{dx}+ int {2}{3}{1/{delim{|}{x-2}{|}+3}}{dx}=
= int {0}{2}{1/{2-x+3}}{dx}+ int {2}{3}{1/{x-2+3}}{dx}=
= int {0}{2}{1/{-x+5}}{dx}+ int {2}{3}{1/{x+1}}{dx}=
=[- ln {(-x+5)}] delim{|}{{{~}under{0}}over{2}}{} + [ln {(x+1)}] delim{|}{{{~}under{2}}over{3}}{}=
=(- ln {3}+ ln {5})+(ln {4}- ln {3})=-2 ln {3}+ ln {5}+ ln {4}=- ln {9}+ ln {20}= ln {20/9}.
c) În cazul acestei limite, putem evident presupune că a>3. Atunci avem:
 int {0}{3}{f_{a}(x)}{dx}=
= int {0}{3}{1/{delim{|}{x-a}{|}+3}}{dx}=
= int {0}{3}{1/{a-x+3}}{dx}=
= int {0}{3}{1/{-x+a+3}}{dx}=
=[- ln {(-x+a+3)}] delim{|}{{{~}under{0}}over{3}}{}=
=- ln {a}+ ln {(a+3)}= ln {({a+3}/a)}.
Aşadar
 lim {a right infty}{int {0}{3}{f_{a}(x)}{dx}=
= lim {a right infty}{ln {({a+3}/a)}}=
= lim {a right infty}{ln {(1+3/a)}}= ln {1}=0.

 

Ultima actualizare ( Luni, 04 Aprilie 2011 18:58 )