Matematică M1, varianta 5, BAC 2010

Scris de Cristina Vuşcan   
Luni, 04 Aprilie 2011 17:51
PDF Imprimare Email

Subiectul I
1. Să se calculeze 1/{1+2i}+1/{1-2i}.
Rezolvare: 1/{1+2i}+1/{1-2i}={(1-2i)+(1+2i)}/{(1+2i)(1-2i)}=
=2/{1^2-(2i)^2}=2/{1+4}=2/5.


2. Să se rezolve în bbZ inecuaţia: x^2-10x+12 {<=} 0.
Rezolvare: Rezolvăm mai întâi în bbR inecuaţia x^2-10x+12 {<=} 0.
Determinăm rădăcinile ecuaţiei
 x^2-10x+12=0.
Calculăm
 {Delta}'=(b/2)^2-ac=
=(-5)^2-1{cdot}12=25-12=13.
Apoi
 x_1={ - b/2 - sqrt {{Delta}'}}/a; x_2={ - b/2+ sqrt {{Delta}'}}/a
sau
x_1={5- sqrt {13}}/1; x_2={5+ sqrt {13}}/1
adică
x_1=5- sqrt {13} şi x_2=5+ sqrt {13}.
Aşadar mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei x^2-10x+12 {<=} 0 este
S_1=[5- sqrt {13}; ~ 5+ sqrt {13}]
iar mulţimea soluţiilor întregi ale aceleiaşi inecuaţii este
S=S_1 inter bbZ=[5- sqrt {13}; ~ 5+ sqrt {13}] inter bbZ={lbrace}2;3;4;5;6;7;8{rbrace}.


3. Să se determine inversa funcţiei bijective f: (1; ~ {+infty}) right (0; ~ {+infty}), f(x)= 3 log_2 {x}.
Rezolvare: Pentru a găsi inversa funcţiei bijective f, vom rezolva în mulţimea (1; ~ {+infty}) ecuaţia
 f(x)=y,
unde y este un parametru din mulţimea (0; ~ {+infty}).
Avem:
 f(x)=y{doubleleftright}
 3 log_2 {x}=y{doubleleftright}
 log_2 {x}=y/3{doubleleftright}
x=2^{y/3} in (1; ~ {+infty}), pentru y in (0; ~ {+infty}).
Prin urmare, inversa funcţiei f este funcţia
 f^{-1}: (0; ~ {+infty}) right (1; ~ {+infty}),
dată de legea
 f^{-1}(y)=2^{y/3}, forall y in (0; ~ {+infty}).


4. Să se determine numărul funcţiilor f: {lbrace}1;2;3;4{rbrace} right {lbrace}1;2;3;4{rbrace} cu proprietatea că f(1)=f(4).
Rezolvare: Numărul funcţiilor f:{lbrace}1;2;3;4{rbrace} right {lbrace}1;2;3;4{rbrace} cu proprietatea că f(1)=f(4)=a, a in {lbrace}1;2;3;4{rbrace}, fixat este egal cu numărul funcţiilor definite pe mulţimea {lbrace}2;3{rbrace} cu valori în mulţimea {lbrace}1;2;3;4{rbrace}, adică cu
 [card({lbrace}1;2;3;4{rbrace})]^{card({lbrace}2;3{rbrace})}=4^2=16.
Întrucât a poate lua 4 valori diferite, rezultă că numărul funcţiilor f: {lbrace}1;2;3;4{rbrace} right {lbrace}1;2;3;4{rbrace} cu proprietatea că f(1)=f(4) este egal cu
 4 {cdot} [card({lbrace}1;2;3;4{rbrace})]^{card({lbrace}2;3{rbrace})}=4 {cdot} 16=64.


5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(-2;9), B(7;-4), C(8;-3).
Rezolvare: ABCD este paralelogram dacă şi numai dacă segmentele [AC] şi [BD] au acelaşi mijloc (cu alte cuvinte, diagonalele lui se înjumătăţesc).
Fie M mijlocul segmentului [AC]. Atunci
 x_{M}={x_{A}+x_{C}}/2; y_{M}={y_{A}+y_{C}}/2
adică
x_{M}={-2+8}/2=3; y_{M}={9+(-3)}/2=3.
Coordonatele mijlocului segmentului [BD] sunt
 {x_{B}+x_{D}}/2; {y_{B}+y_{D}}/2
sau
 {7+x_{D}}/2; {-4+y_{D}}/2.
Punem condiţia ca mijlocul segmentului [AC] să coincidă cu mijlocul segmentului [BD]:
x_{M}={7+x_{D}}/2; y_{M}={-4+y_{D}}/2{doubleleftright}
3={7+x_{D}}/2; 3={-4+y_{D}}/2{doubleleftright}
6=7+x_{D}; 6=-4+y_{D}{doubleleftright}
x_{D}=-1; y_{D}=10.
Deci, D(-1;10).


6. Triunghiul ABC are B={pi}/3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea laturii AC.
Rezolvare: Conform teoremei sinusurilor, avem
b/{sin {B}}=2R{doubleleftright}
b/{sin {{pi}/3}}=2{cdot}1{doubleleftright}
b/{{ sqrt {3}}/2}=2{doubleleftright}
 {2b}/{ sqrt {3}}=2{doubleleftright}
2b=2 sqrt {3}{doubleleftright}
b= sqrt {3}.
Prin urmare, AC= sqrt {3}.

 

Subiectul II
1. Se consideră punctele A(0;6), B(1;4), C(-1;8) şi matricea M=( matrix{3}{4}{1 1 1 1 0 1 {-1} a 6 4 8 b}), unde a, b in bbR.
a) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare.
b) Să se determine rangul matricei M în cazul a=3, b=0.
c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin 3 ai lui M, care conţin ultima coloană, este nul, atunci rang(M)=2.
Rezolvare:
a) Punctele A, B, C sunt coliniare dacă şi numai dacă
 delim{|}{matrix{3}{3}{{x_{A}} {y_{A}} 1 {x_{B}} {y_{B}} 1 {x_{C}} {y_{C}} 1}}{|}=0{doubleleftright}
 delim{|}{matrix{3}{3}{0 6 1 1 4 1 {-1} 8 1}}{|}=0{doubleleftright} (dacă adunăm linia a treia la a doua linie)
 delim{|}{matrix{3}{3}{0 6 1 0 {12} 2 {-1} 8 1}}{|}=0{doubleleftright} (dacă dezvoltăm determinantul după elementele primei coloane)
(-1)^{3+1} {cdot} (-1) {cdot} delim{|}{matrix{2}{2}{6 1 {12} 2}}{|}=0, (Adevărat, întrucât elementele celor două linii ale determinantului sunt respectiv proporţionale).
Prin urmare, punctele A, B şi C sunt coliniare.
b) Pentru a=3, b=0 avem
M=( matrix{3}{4}{1 1 1 1 0 1 {-1} 3 6 4 8 0}).
Să observăm că minorul de ordinul 2 al matricei M,ale cărui elemente se găsesc la intersecţia primelor două linii cu primele două coloane, adică
d= delim{|}{matrix{2}{2}{1 1 0 1}}{|}
este nenul. Vom calcula cei doi minori de ordinul 3 care se obţin din acesta prin bordarea cu elementele liniei şi respectiv coloanelor rămase ale matricei M. Dacă aceştia sunt nuli, atunci rangul matricei M este doi. Dacă unul din aceşti minori de ordinul 3 este nenul, atunci rangul matricei M este 3.
Aşadar
d_{1}= delim{|}{matrix{3}{3}{1 1 1 0 1 {-1} 6 4 8}}{|}= (adunând coloana 2 la coloana 3)
= delim{|}{matrix{3}{3}{1 1 2 0 1 0 6 4 {12}}}{|}= (dezvoltând după linia a doua)
=(-1)^{2+2} {cdot} 1 {cdot} delim{|}{matrix{2}{2}{1 2 6 {12}}}{|}=
=1 {cdot} (1{cdot}12-2{cdot}6)=0.
Apoi
d_{2}= delim{|}{matrix{3}{3}{1 1 1 0 1 3 6 4 0}}{|}= (înmulţind cu -6 prima linie şi adunând-o la a treia)
= delim{|}{matrix{3}{3}{1 1 1 0 1 3 0 {-2} {-6}}}{|}= (dezvoltând după prima coloană)
=(-1)^{1+1} {cdot} 1 {cdot} delim{|}{matrix{2}{2}{1 3 {-2} {-6}}}{|}=
=1 {cdot} (1{cdot}(-6)-3{cdot}(-2))=0.
Prin urmare, ţinând seama de cele expuse mai sus, rezultă că rang(M)=2.
c) Să observăm că sunt 3 minori de ordinul 3 care conţin ultima coloană a matricei M, şi anume:
a) delim{|}{matrix{3}{3}{1 1 1 0 1 a 6 4 b}}{|}; b) delim{|}{matrix{3}{3}{1 1 1 0 {-1} a 6 8 b}}{|} şi c) delim{|}{matrix{3}{3}{1 1 1 1 {-1} a 4 8 b}}{|}.
Pentru fiecare din minorii de mai sus există câte un minor de ordinul 2 nenul din care aceştia să se obţină prin bordarea cu elementele corespunzătoare ale ultimei linii, respectiv coloane. Aceşti minori de ordinul 2 sunt, respectiv:
a) delim{|}{matrix{2}{2}{1 1 0 1}}{|}; b) delim{|}{matrix{2}{2}{1 1 0 {-1}}}{|} şi c) delim{|}{matrix{2}{2}{1 1 1 {-1}}}{|}.
Aşadar, dacă unul din minorii de ordinul 3 care conţin ultima coloană a matricei M este nul, atunci alegând minorul de ordinul 2 nenul corespunzător după cum s-a văzut mai sus, din acesta se obţin doar 2 minori de ordinul 3 prin bordare cu elementele liniei şi coloanelor rămase, dintre care unul este nul prin ipoteză iar altul este minorul d_{1} care este nul după cum s-a văzut la pct. b).
Prin urmare, rangul matricei M este 2.


2. Pe mulţimea bbZ definim legea de compoziţie x{star}y=5xy+6x+6y+6.
a) Să se arate că legea ‘*’ este asociativă.
b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii bbZ în raport cu legea ‘*’.
c) Să se rezolve ecuaţia {x{star}x{star}...{star}x}under{de ~ 2009 ~ ori}=-1.
Rezolvare:
a) Legea ‘*’ este asociativă dacă şi numai dacă
(x{star}y){star}z=x{star}(y{star}z), forall x, y, z in bbZ{doubleleftright}
(5xy+6x+6y+6){star}z=x{star}(5yz+6y+6z+6), forall x, y, z in bbZ{doubleleftright}
5(5xy+6x+6y+6)z+6(5xy+6x+6y+6)+6z+6=5x(5yz+6y+6z+6)+6x+6(5yz+6y+6z+6)+6, forall x, y, z in bbZ{doubleleftright}
25xyz+30xz+30yz+30z+30xy+36x+36y+36+6z+6=25xyz+30xy+30xz+30x+6x+30yz+36y+36z+36+6, forall x, y, z in bbZ{doubleleftright}
25xyz+30xy+30yz+30zx+36x+36y+36z+42=25xyz+30xy+30yz+30zx+36x+36y+36z+42, forall x, y, z in bbZ(A).
Aşadar, legea de compoziţie ‘*’ este asociativă.
b) Trebuie să determinăm mai întâi elementul neutru al legii de compoziţie ‘*’. Numărul e in bbZ este element neutru pentru legea de compoziţie ‘*’ dacă şi numai dacă
x{star}e=e{star}x=x, forall x in bbZ{doubleleftright}
5xe+6x+6e+6=5ex+6e+6x+6=x, forall x in bbZ{doubleleftright}
5xe+6x+6e+6=x, forall x in bbZ{doubleleftright}
5x(e+1)+6(e+1)=0, forall x in bbZ{doubleleftright}
(5x+6)(e+1)=0, forall x in bbZ{doubleleftright}
e=-1 in bbZ.
Aşadar, numărul întreg -1 este elementul neutru al legii de compoziţie ‘*’.
Numărul x in bbZ este simetrizabil în raport cu legea ‘*’ dacă şi numai dacă există x ' in bbZ astfel încât
x{star}x'=x'{star}x=e{doubleleftright}
5xx'+6x+6x'+6=5x'x+6x'+6x+6=-1{doubleleftright}
5xx'+6x+6x'+6=-1{doubleleftright}
5xx'+6x+6x'+7=0{doubleleftright}
x'(5x+6)=-6x-7.
Această ecuaţie în x’ are soluţie unică pentru orice x in bbZ, x{}-6/5 şi această soluţie este:
x'=-{6x+7}/{5x+6}.
În concluzie, orice număr întreg x, x {} -6/5 este simetrizabil în raport cu legea ‘*’ şi simetricul său în raport cu această lege este
x'=-{6x+7}/{5x+6}.
c) Mulţimea bbZ{backslash}{lbrace}-6/5{rbrace}este parte stabilă a mulţimii bbZ în raport cu legea de compoziţie ‘*’.
Într-adevăr, fie x, y in bbZ{backslash}{lbrace}-6/5{rbrace} două numere oarecare. Atunci
 5x+6 {} 0 şi 5y+6 {} 0.
În plus
x{star}y+6/5=5xy+6x+6y+6+6/5=
={25xy+30x+30y+36}/5={(5x+6)(5y+6)}/5 {} 0
şi prin urmare x{star}y {} -6/5 adică x{star}y in bbZ{backslash}{lbrace}-6/5{rbrace}.
Mai mult, din cele arătate la pct. a) şi b) rezultă că (bbZ{backslash}{lbrace}-6/5{rbrace}, ~ {star}) este un grup şi chiar mai mult, un grup abelian.
Funcţia
f: bbZ{backslash}{lbrace}-6/5{rbrace} right bbZ^{star}, f(x)=5x+6, forall x in bbZ{backslash}{lbrace}-6/5{rbrace}
este un izomorfism de grupuri de la grupul (bbZ{backslash}{lbrace}-6/5{rbrace}, ~ {star}) la grupul multiplicativ al numerelor întregi nenule.
Într-adevăr, funcţia f este bijectivă şi în plus
 forall x, y in bbZ{backslash}{lbrace}-6/5{rbrace}, f(x{star}y)=5(x{star}y)+6=5(5xy+6x+6y+6)+6=25xy+30x+30y+36=(5x+6)(5y+6)=f(x){cdot}f(y).
Acestea fiind stabilite, putem trece la rezolvarea ecuaţiei din enunţ.
Să observăm mai întâi că -6/5 nu este soluţie a ecuaţiei întrucât {(-6/5){star}(-6/5){star}...{star}(-6/5)}under{de ~ n ~ ori}=-6/5, forall n in bbN^{star}.
Aşadar, putem restrânge rezolvarea ecuaţiei la mulţimea bbZ{backslash}{lbrace}-6/5{rbrace}.
{x{star}x{star}...{star}x}under{de ~ 2009 ~ ori}=-1{doubleleftright}
f({x{star}x{star}...{star}x}under{de ~ 2009 ~ ori})=f(-1){doubleleftright}
[f(x)]^{2009}=1{doubleleftright}
(5x+6)^{2009}=1{doubleleftright}
5x+6=1{doubleleftright}
5x=-5{doubleleftright}
x=-1 in bbZ{backslash}{lbrace}-6/5{rbrace}.
Prin urmare, soluţia ecuaţiei date este x=-1.

 

Subiectul III
1. Se consideră funcţia f:(0; ~ {+infty}) right bbR, f(x)= ln {x}-{2(x-1)}/{x+1}.
a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
b) Să se determine punctele graficului funcţiei f, în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9y=2x.
c) Să se arate că dacă x>1, atunci ln {x} {>=} {2(x-1)}/{x+1}.
Rezolvare:
a) Funcţia f este derivabilă pe (0; ~ {+infty}) şi în plus, pentru orice x din (0; ~ {+infty}), avem:
f'(x)=1/x-2 {cdot} {(x-1)'{cdot}(x+1)-(x-1){cdot}(x+1)'}/{(x+1)^2}=
=1/x-2 {cdot} {1{cdot}(x+1)-(x-1){cdot}1}/{(x+1)^2}=1/x-2 {cdot} {x+1-x+1}/{(x+1)^2}=
=1/x-2{cdot}2/{(x+1)^2}=1/x-4/{(x+1)^2}={(x+1)^2-4x}/{x(x+1)^2}=
={x^2-2x+1}/{x(x+1)^2}.
b) Pentru fiecare punct de coordonate (x;f(x)), x in (0; ~ {+infty}) al graficului funcţiei f, panta tangentei la grafic în acest punct este egală cu f'(x).
Prin urmare, punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9y=2x{doubleleftright}y=2/9 x sunt cele pentru care panta tangentei la grafic în aceste puncte este aceeaşi cu panta dreptei de ecuaţie dată, adică cele pentru care are loc
f'(x)=2/9{doubleleftright}
 {x^2-2x+1}/{x(x+1)^2}=2/9{doubleleftright}
9(x^2-2x+1)=2x(x+1)^2{doubleleftright}
9x^2-18x+9=2x^3+4x^2+2x{doubleleftright}
(*) 2x^3-5x^2+20x-9=0.
Se observă că x=1/2 este rădăcină a acestei ecuaţii.
Împărţim polinomul 2X^3-5X^2+20X-9 la X-1/2 aplicând schema lui Horner:


 tabular{0010}{010000}{{~} {X^3} {X^2} {X^1} {X^0} {~} 2 {-5} {20} {-9} {a=1/2} 2 {-4} {18} 0}


Aşadar, ecuaţia (*) este echivalentă cu:
(x-1/2)(2x^2-4x+18)=0.
Rezolvăm ecuaţia:
2x^2-4x+18=0{doubleleftright}
(**) x^2-2x+9=0.
Avem:
{Delta}'=(b/2)^2-ac=
=(-1)^2-1{cdot}9=-8<0
şi prin urmare ecuaţia (**) nu are rădăcini reale.
Cum
f(1/2)= ln {1/2}-2{1/2-1}/{1/2+1}=2/3 - ln {2}
rezultă că singurul punct al graficului în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9y=2x este punctul P(1/2;2/3 - ln {2}).
c) Avem
 ln {x} {>=} {2(x-1)}/{x+1}{doubleleftright}
 ln {x}-{2(x-1)}/{x+1} {>=} 0.
Am văzut la pct. a) că funcţia f este derivabilă pe (0; ~ {+infty}) şi că, în plus,
f'(x)={x^2-2x+1}/{x(x+1)^2}={(x-1)^2}/{x(x+1)^2}.
Prin urmare,
f'(x) {>=} 0, forall x in (0; ~ {+infty}).
Deci, funcţia f este crescătoare pe (0; ~ {+infty}).
Prin urmare,
 forall x>1 {doubleright} f(x) {>=} f(1),
adică
 ln {x}-{2(x-1)}/{x+1} {>=} 0, c.c.t.d.


2. Se consideră funcţia f: (0; ~ {+infty}) right bbR, f(x)=1/{x^2} şi şirul {(a_n)}_{n {>=} 1}, a_n=f(1)+f(2)+...+f(n).
a) Să se arate că f(k+1) {<=} int {k}{k+1}{f(x)}{dx} {<=} f(k), forall k in (0; ~ {+infty}).
b) Să se calculeze lim {n right infty}{ int {1}{n}{f(x)}{dx}}, n in bbN.
c) Să se arate că şirul {(a_n)}_{n {>=} 1} este convergent.
Rezolvare:
a) Calculăm
 int {k}{k+1}{f(x)}{dx}= int {k}{k+1}{1/{x^2}}{dx}=
=( -1/x) delim{|}{{{~}under{k}}over{k+1}}{}=-1/{k+1}-(-1/k)=1/k-1/{k+1}.
Pentru orice k in (0; ~ {+infty}) avem
f(k+1) {<=} int {k}{k+1}{f(x)}{dx} {<=} f(k){doubleleftright}
1/{(k+1)^2} {<=} 1/k-1/{k+1} {<=} 1/{k^2}{doubleleftright}
1/{(k+1)^2} {<=} 1/{k(k+1)} {<=} 1/{k^2}.
Să demonstrăm prima inegalitate.
1/{(k+1)^2} {0{doubleleftright}
k {<=} k+1{doubleleftright}
 0 {<=} 1, (A).
Şi acum cea de a doua inegalitate
 1/{k(k+1)} {0{doubleleftright}
k {<=} k+1{doubleleftright}
 0 {<=} 1, (A).
Prin urmare
f(k+1) {<=} int {k}{k+1}{f(x)}{dx} {<=} f(k), forall k in (0; ~ {+infty}).
b) Fie n in bbN, n>1.
Atunci
 int {1}{n}{f(x)}{dx}= int {1}{n}{1/{x^2}}{dx}=
=(-1/x) delim{|}{{{~}under{1}}over{n}}{}=-1/n-(-1/1)=1-1/n.
Deci
 lim {n right infty}{ int {1}{n}{f(x)}{dx}}= lim {n right infty}{(1-1/n)}=1.
c) Şirul {(a_n)}_{n {>=} 1} este strict crescător.
Într-adevăr, forall n in bbN^{star},
 a_n < a_{n+1}{doubleleftright}
 f(1)+f(2)+...+f(n) < f(1)+f(2)+...+f(n)+f(n+1){doubleleftright}
 0 < f(n+1){doubleleftright}
 0 < 1/{(n+1)^2}, (A).
Întrucât şirul {(a_n)}_{n {>=} 1} este strict crescător, avem
(1) a_n {>=} a_1 = 1, forall n in bbN^{star}.
Apoi, cf. pct. a), avem
 f(k+1) {<=} 1/k-1/{k+1}, forall k in (0; ~ {+infty}).
Dând valori întregi lui k de la 1 la n-1 ( n {>=} 2) în inegalitatea de mai sus, obţinem
 f(2) {<=} 1/1-1/2;
 f(3) {<=} 1/2-1/3;
 f(4) {<=} 1/3-1/4;
...
 f(n) {<=} 1/{n-1}-1/n.
Adunând membru cu membru inegalităţile de mai sus şi reducând termenii asemenea, rezultă
 f(2)+f(3)+f(4)+...+f(n) {<=} 1-1/n delim{|}{~}{}+f(1){doubleleftright}
 f(1)+f(2)+...+f(n) {<=} f(1)+1-1/n{doubleleftright}
 a_n {<=} 2-1/n =} 2.
Dar cum
 a_1 = 1 < 2
rezultă că
(2) a_n < 2, forall n in bbN^{star}.
Din (1) şi (2) deducem acum că
 a_n in [1;2), forall n in bbN^{star},
adică şirul {(a_n)}_{n {>=} 1} este mărginit.
Şirul {(a_n)}_{n {>=} 1} fiind monoton şi mărginit, rezultă că este convergent, c.c.t.d.

Ultima actualizare ( Luni, 04 Aprilie 2011 18:45 )