21. La întîmplare

PDF Imprimare Email

Să-ţi mai arăt o scamatorie, mi-a propus prietenul meu.  Scrie un număr pe o hîrtie.
- Ce fel de număr, din cîte cifre?
- Din cîte vrei - din două, din nouă, n-are importanţă.
Am scris, la întînplare: 807 249.
Scamatorul l-a privit, a notat ceva pe o hîrtie şi, fără Să mi-o arate, a băgat-o în buzunar. Apoi îmi zise:
- Mai scrie sub el un număr tot din şase cifre.
Am scris, din nou la întîmplare:  357 162.
- Acum, rosti el, dă-mi voie să adaug şi eu  un număr.
Şi notă: 642 837.  După aceea continuă:
- Adună-le pe toate trei.
I-am satisfăcut dorinţa şi am făcut următoarea adunare:
  807 249 +
  357 162
  642 837
--------------
1 807 248
Calm, prietenul meu scoase din buzunar hîrtiuţa pe care notase mai înainte ceva şi mi-o arătă. Pe ea scria: 1 807 248!
Cum a procedat ”scamatorul” ?