Gheorghe Adalbert Schneider, Culegere de probleme de algebr? pentru clasele IX - XII

Imprimare

Titlu: Culegere de probleme de algebr? pentru clasele†IX - XII

 

Autor: Gheorghe Adalbert Schneider

 

Editura: Hyperion, Craiova

 

Anul apari?iei: 1995

 

Cuprins

- Capitolul 1. Ecua?ia de gradul al doilea

- Capitolul 2. Func?ia de gradul al doilea

- Capitolul 3. Sisteme de ecua?ii de gradul al doilea

- Capitolul 4. Mul?imi

- Capitolul 5. Func?ii

- Capitolul 6. Func?ia modul

- Capitolul 7. Func?ia parte Óntreag?

- Capitolul 8. Ecua?ii ira?ionale

- Capitolul 9. Inecua?ii ?i sisteme ira?ionale

- Capitolul 10. Inegalit??i

- Capitolul 11. Numere complexe

- Capitolul 12. Ecua?ii exponen?iale ?i logaritmice

- Capitolul 13. Inecua?ii exponen?iale ?i logaritmice

- Capitolul 14. Sisteme exponen?iale ?i logaritmice

- Capitolul 15. Induc?ia matematic?

- Capitolul 16. Analiza combinatoric?

- Capitolul 17. Progresii aritmetice ?i geometrice

- Capitolul 18. Polinoame ?i ecua?ii de grad superior

- Capitolul 19. Permut?ri

- Capitolul 20. Matrice

- Capitolul 21. Determinan?i

- Capitolul 22. Ragul unei matrici. Matrici inversabile

- Capitolul 23. Sisteme de ecua?ii

- Capitolul 24. Legi de compozi?ie

- Capitolul 25. Grupuri

- Capitolul 26. Inele ?i corpuri

- Capitolul 27. Inelul claselor de resturi Zp

 

Descarc? varianta demo

 

Descarc? culegeri de matematic? accesibilizate (text integral, accesibil nev?z?torilor)