Despre ?coala pentru to?i

Imprimare

?coala pentru to?i urm?re?te crearea unui mediu de studiu accesibil tuturor elevilor, independent de prezen?a unei dizabilit??i vizuale. Siteul ofer?, pentru început, culegeri de matematic? accesibilizate, pe care orice elev s? le poat? citi pe calculator.

 

Informa?ia de pe acest site vine în completarea a ceea ce se înva?? la clas?, oferind elevilor un sprijin în preg?tirea de zi cu zi. Prin intermediul acestui site, elevii nev?z?tori vor avea acces la materiale accesibilizate, gratuite, conforme cu programa ?colar? ?i pe care s? le poat? citi cu ajutorul unui screen reader.

 

Proiectul ?coala pentru to?i este sus?inut de Editura Hyperion din Craiova. Domnul Gheorghe Adalbert Schneider, reprezentantul Editurii Hyperion, a pus la dispozi?ia echipei ?coalapentruto?i.ro formatul electronic pentru 7 culegeri acoperind materia claselor I - XII. O parte din aceste c?r?i se reg?sesc deja pe siteul nostru, iar restul sunt acum în curs de accesibilizare ?i vor fi afi?ate pe site în cel mai scurt timp cu putin??.